TÊN DOANH NGHIỆP : CÔNG TY TNHH 79

TÊN VIẾT TẮT: CÔNG TY 79

TRỤ SỞ: 5A Trần Khánh Dư, Nha Trang, Khánh Hòa.

VĂN PHÒNG: Tầng 7, tòa nhà NHA TRANG BUILDING, 42A Lê Thành Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐIỆN THOẠI: 058.3820879, 058.2241879          FAX: 058.3821879

EMAIL: congty79@vnn.vn

CHỦ TỊCH HĐTV: Ths Nguyễn Lâm An

BAN GIÁM ĐỐC

  • Ths Nguyễn Lâm An                                  Giám đốc.
  • Ths Võ Anh Tuấn                                       Phó giám đốc.
  • Ths Trần Tuấn Anh                                     Phó Giám đốc.

 LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

  • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật, điện;
  • San lấp mặt bằng;
  • Gia công cơ khí. Mua bán, sản xuất thiết bị điện. Mua bán các thiết bị điều hòa nhiệt độ;
  • Thiết kế và giám sát các công trình điện trong dân dụng và công nghiệp có cấp điện áp đến 35KV;
  • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng đến 3 tầng;
  • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu, thẩm tra thiết kế dự toán công trình xây dựng.